کلیدواژه‌ها = آمریکا
بررسی دیپلماسی فرهنگی چین در برابر آمریکای در حال افول

دوره 3، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 37-56

حامد وفایی؛ مهدی ذوالفقاری؛ حمید احمدی نژاد


پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، دی 1402، صفحه 145-175

10.27834743/ASS.2303.1153.6

الهه صالح رضایی؛ علی ایلخانی پور نادری؛ حسین معین آبادی بیدگلی


مقایسه سیاست‌های امنیت سایبری رؤسای جمهور آمریکا (2000-2020)

دوره 2، شماره 4، آبان 1402، صفحه 75-104

10.27834743/ASS.2208.1119.3

سیده زهره مخملباف؛ شیرزاد آزاد


راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان (2021-2001) مبتنی بر واقع‌گرایی تهاجمی جان‌ مرشایمر

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 153-180

10.27834743/ASS.2206.1104

علی اکبرپور آلمه جوقی؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ محمدباقر مکرمی پور


حضور و خروج آمریکا از افغانستان؛ رویکرد نظریه جنگ اخلاقی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 125-145

10.27834743/ASS.2212.1065

حنیف اطهری علاف؛ سعید گازرانی؛ محمد آرین منش


رویکرد چینی به تحول هژمونی آمریکا در غرب آسیا

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 147-162

10.27834743/ASS.2202.1076

وحید قربانی؛ مهرداد عله پور