اهداف و چشم انداز

1- اهداف

1-1- شناخت جامعه ایالات متحده امریکا 

2-1- شناخت نظام فرهنگی_اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایالات متحده امریکا

3-1- شناخت راهبردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده امریکا در مدیریت نظام جهانی

4-1- شناخت راهبردهای ایالات متحده امریکا در منطقه غرب آسیا

5-1- بررسی جایگاه انقلاب اسلامی ایران در مواجهه تاریخی با تمدن غرب و افول آمریکا

6-1- راهبردهای کاهش نفوذ و خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا با تاکید بر نقش ملت ها و گروه های مقاومت فعال در منطقه

7-1- راه های بیدارسازی ملل و همراه سازی نسبی دولت های مختلف در مواجهه با دولت آمریکا

8-1- بررسی آراء و اندیشه های اندیشمندان اسلامی و غربی پیرامون تنزل جایگاه و افول آمریکا

9-1- بررسی کاهش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ایالات متحده و نقش رسانه های مختلف در بازنمایی واقعیت‌های آمریکا و آگاه سازی مردم در نقاط مختلف جهان

10-1- بررسی نقش کارگزارن داخلی و سیاست های ایالات متحده در سقوط جایگاه این کشور در جهان

11-1- آینده پژوهی جهان پس از افول آمریکا و راهبردهای پیشنهادی جهت ارتقاء نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی

12-1- شناخت تاثیر هژمونی امریکا بر فرهنگ و جامعه ایرانی

13-1- راه های کاهش و از بین رفتن هژمونی آمریکا در اذهان جامعه ایرانی و جوامع دیگر

 

2- محورهای موضوعی مجله

1-2- مطالعات و سیاست گذاری ایالات متحده آمریکا

 • لابی ایران در آمریکا آری یا خیر؟
 • نهادها و سازمان های ضد ایرانی در آمریکا
 • نهادهای ضد آمریکایی در داخل آمریکا
 • اندیشکده های ضد ایرانی در آمریکا

2-2- مطالعات وسیاست گذاری آمریکا در حوزه بین الملل

 • مطالعات آمریکا در چین
 • مطالعات آمریکا در روسیه
 • مطالعات آمریکا در اروپا

3-2- مطالعات وسیاست گذاری آمریکا در منطقه غرب آسیا

 • نفوذ فرهنگی و اجتماعی آمریکا در غرب آسیا
 • نفوذ سیاسی آمریکا درغرب آسیا
 • نفوذ نظامی در غرب آسیا
 • پرونده عراق، افغانستان، پاکستان، عربستان، سوریه، لبنان، یمن، آسیای میانه و ترکیه

4-2- مطالعات و سیاست گذاری آمریکا در جمهوری اسلامی ایران

 • آمریکا در اسناد لانه جاسوسی و ویکی لیکس
 • تجربه زیسته انقلاب اسلامی در مواجهه با آمریکا
 • سفرنامه نویسان فرنگ
 • سبک زندگی آمریکایی در ایران
 • نفوذ آمریکا در آموزش و پرورش
 • نفوذ آمریکا در آموزش عالی
 • ساختارهای آمریکایی در جمهوری اسلامی ایران