شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار
تعداد مشاهده مقاله 419
نسبت مشاهده بر مقاله 23.28
تعداد مقالات ارسال شده 69
تعداد مقالات رد شده 24
درصد عدم پذیرش 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 24
درصد پذیرش 35
زمان پذیرش (روز) 67
تعداد داوران 84

بسمه تعالی

فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا

 

با توجه به راه اندازی فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا به عنوان اولین فصلنامه تخصصی   در حوزه مطالعات آمریکا از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می آورد.


 

- نام مجله به زبان فارسی: مطالعات راهبردی آمریکا

-  نام مجله به زبان انگیسی: American Strategic Studies

- ترتیب انتشار: فصلنامه

- زبان انتشار: فارسی با چکیده انگلیسی

-میانگین زمان داوری: ارزیابی اولیه (یک هفته) و داوری نهایی (دو ماه)

- هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد


نکته1: لطفاً پیش از ارسال مقاله به این نشریه، راهنمای نویسندگان، پرسش‌های متداول و فرآینده پذیرش مقاله مطالعه شود.

نکته 2: در مواردی خاص برای پیگیری تلفنی شنبه تا سه شنبه از ساعت 14 تا 16 با شماره تلفن 76702510-021 تماس حاصل فرمائید.

نکته3: به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور استفاده کنند». لازم به ذکر است که مشابهت یابی مقاله باید کمتر از ده درصد باشد.

 


برای نمایه شدن در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) از نویسندگان محترم درخواست می‌شود نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

https://orcid.org/signin

برای دیدن راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک کنید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf


 

 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، پاییز 1400 (فصلنامه پاییز) 

4. چیستی آمریکاستیزی، چرایی و چگونگی آن در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 85-113

رضا عابدی گناباد؛ فاطمه دانشورمحمدزادگان؛ فاطمه میری کلاه کج


ابر واژگان