اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 199
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 30605
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16917
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 30 %