راهنمای نویسندگان

شیوه نامه تدوین، نگارش و ارسال  مقالات

 

با توجه به دسترسی ازاد به مقالات نشریه از پذیرش مقالات دارای اطلاعات محرمانه معذوریم. 

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود برای تسریع در امر ارزیابی و چاپ، شیوه نامه زیر را رعایت نمایند:

 

اول: مشخصات اجمالی مقاله

 

1. عنوان کامل مقاله

2. نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان ذیل عنوان و به صورت زیر باشد:

- نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛

- نام و نام خانوادگی نویسنده دوم و پس از آن نویسندگان دیگر؛

 

تبصره 1: در پاورقیِ صفحه نخست، به ترتیبِ مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه علمی، و تعلق سازمانی به همراه آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول  و سایر نویسندگان نوشته شود.

تبصره 2: درصورت، عدم مشخص نکردن نویسنده مسئول، نویسنده اول مسئول مقاله خواهد بود.

 

دوم: سازماندهی و تدوین مقاله

 • چکیده: بین 200 تا 250 واژگان
 • واژگان کلیدی: بین 3 تا 5 واژگان
 • حجم مقاله 5 تا 8 هزار کلمه

- مقدمه (شامل بیان مساله، طرح فرضیه، اهمیت و ضرورت، اهداف مقاله، طرح سوال اصلی حداکثر در دو صفحه)

- مرور پیشینه تحقیق

- روش: تعیین روش مناسب و همچنین شیوهه گردآوری و تحلیل داده‌ها

- مبانی نظری: تشریح چارچوب نظری

- بدنه اصلی مقاله: شامل تحلیل و تبیین داده‌های تحقیق، جداول و نمودارها (به همراه شماره و راهنما) و ... به منظور پاسخ به سوال‌ها یا آزمون فرضیه‌ها

- نتیجه‌گیری: بیان یافته‌های مقاله به همراه نقد یا پیشنهاد

- منابع: در انتهای مقاله، شامل الف) منابع فارسی، ب) منابع انگلیسی و عربی، پ) منابع دیجیتالی

 

سوم: نظام شماره گذاری

شیوه شماره گذاری عناوین اصلی یعنی (مبانی نظری، روش تحقیق و...) با حروف فارسی (الف، ب، پ ...) شماره گذاری می‌شود و عناوین فرعی با اعداد (3،2،1 ...) عناوین فرعی تر با (1-1، 2-1، 3-1، ...) شماره گذاری شوند.

 

 چهارم: شیوه نامه نگارش مقالات

 

1. مقاله فقط از طریق نرم افزار مایکروسافت Word نسخة 2010 یا 2007 و  به صورت زیر حروفچینی شود:

 • عنوان: BTitr 12
 • چکیده و کلید واژکان: B Lotus 10
 • تیترها: B Lotus 14
 • زیرتیترها:  B Lotus 13
 • متن مقاله: B Zar 12
 • عناوین جدول‌ها و نمودارها:  B Lotus 10
 • منابع فارسی: B Lotus 10
 • منابع انگلیسی:  Times New Roman 9
 • یادداشت‌ها و کتابنامه:  B lotus 10 

2. حجم مقاله بین 5000 تا8000 کلمه باشد.

3. در خصوص واژه‌های خارجی غامض یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها (فقط در اولین ارجاع) معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمائید.

4. ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه همراه مقاله ارسال گردد.
5. عنوان شکل‎ نمودارها و تصاویر در زیر آن‌ها و جداول‌ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل و یا جدول‌، پس از کلمه شکل و یا جدول‌ و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ ها باید به‌وضوح ‌با فرمت JPG یا DPI 300 و با کیفیت بالا در مقاله آورده شوند. شکل‌ها و جدول‌ها باید هرکدام جداگانه دارای شماره‌های متوالی باشند و بدون نیاز به مراجعه به توضیحات متن گویا باشند. در ضمن منبع تصاویر و جداول (اعم از استفاده از مطالب دیگران یا خودساخته) به صورت ارجاع درون متنی زیر عناوین درج گردد.

6. ارجاع دهی به صورت درون متنی:

- منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) / مانند: (تقضیلی، 1383: 32) (تفضیلی،ج2، 383: 32).

- منابع لاتین: (نام خانوادگی، سال نشر: صفحه) مانند: (Zakaria, 2009:50) 

- نکته مهم: نویسندگان محترم توجه داشته باشند در صورتی که منبع مورد استفاده شما، خود از منبع دیگری استفاده نموده باشد بلحاظ اخلاقی و حرفه ای لازم است ارجاع درونی متنی در مقاله شما با توجه به قاعده "به نقل از" بیاید. البته بهتر است جهت افزایش اعتبار علمی مقاله، نویسنده محترم به همان منبع اصی به صورت بدون واسطه مراجعه نموده و خود ایشان مطلب را دیده و ثبت کرده باشد.
برای مثال: چنانچه در مقاله سعیدی منتشر شده در سال 1399 با مطلبی مواجه شدید که خود آن مطلب برگرفته از میرزائی، منتشر شده در سال 1395 صفحه 10 باشد،ارجاع درون متنی شما باید به این شکل باشد: (میرزائی، 1395: 10؛ سعیدی، 1399: 67).

تبصره 1: از کاربرد کلمات همان، پیشین و ... در ارجاع دهی خودداری شود.

تبصره 2: چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شود.

نکته: نویسندگان محترمی که در تدوین آثار خود از مقالات این نشریه به عنوان منبع استفاده کنند در بحث ارزیابی مقالات ارسالی  از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود.

پنجم: فهرست کتابنامه در پایان مقاله براساس ترتیب الفبایی

 

* کتاب

نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ چاپ). عنوان کتاب. نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.

مانند:

 اسپریگنز، توماس. (1370). فهم نظریه‌های سیاسی. ترجمة فرهنگ رجایی، تهران؛ انتشارات آگاه.

             Nye, joseph. (2004) Soft Power:The Means of Success in World Politics. New York: W.W. Norton.

* مقاله

 نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ چاپ). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره نشریه ( شماره نشریه)، صفحات، دی.او.آی: اگر دارد

مانند:

کوشکی، محمدصادق و ابوالفضل بابایی. (1389). پیامدهای خلاَ قدرت ناشی از اخراج آمریکا از خلیج فارس. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا. 2( 5) 124- 99، 

   Nye, joseph. (1990). Soft Power.  foreign policy. No.80 Twentieth Anniversary, Autumn, pp.153-171.

* منابع الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان مطلب، تاریخ مراجعه به سایت یا آخرین تاریخ به روز رسانی سایت، نشانی دقیق اینترنتی یا دسترسیCD (همراه با شماره خبر یا کد خبر در صورت وجود)،

مانند:

 شریعت، فرشاد. بورس دانشجویان خارج، سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین تاریخ به روز رسانی 16/6/1390:

http://www.msrt.gov.ir/index.php/pashoheshi-uni-msrt/associations

 

هفتم: ملاحظات

درج قدردانی: نویسنده/نویسندگان از حامی مالی یا معنوی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش(در صورت وجود) که در نگارش مقاله از آن بهره برده‌اند ملزم به درج قدردانی در انتهای مقاله می باشند.

1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.

3. مجله «مطالعات راهبردی آمریکا» در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

4. مقالات ارسال شده به نشریه بازگردانده نمی شود.

5. از نویسندگان خواهشمندیم که فرم تعارض منافع و تعهد نامه را تکمیل، امضاء، و اسکن آن را همراه فایل مقالات به پیوست ارسال نمایید درغیر این صورت به بررسی مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

هشتم: مشابهت یابی

 

به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، فرم مشابهت یابی را از پایگاه های داده معتبر دریاف و همراه با مقاله ارسال کنید.

 

«نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور استفاده کنند».