نهمین شماره فصلنامه علمی "مطالعات راهبردی آمریکا" منتشر شد

نهمین شماره فصلنامه علمی "مطالعات راهبردی آمریکا" منتشر شد

مقالات این شماره:

 

❇️ بررسی روند سیکل قدرت آمریکا و تاثیر آن بر نظم جهانی

🖊محمد کرمپوری، محسن اسلامی

 

❇️ مقایسه دیپلماسی عمومی آمریکا در دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و «جو بایدن»

🖊علیرضا کوهکن، آرش سعیدی راد

 

❇️ ارتباطات میان‌فرهنگی و آمریکایی‌زدایی از ارتباطات جهانی

🖊عبدالله بیچرانلو

 

❇️ تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا (2021_2008)

🖊طاهره حسن پور، سعید میرترابی

 

❇️ بازاندیشی مفهوم هژمونی در روابط بین‌الملل؛ هژمونی هوشمند آمریکا

🖊امید آسیابان

 

❇️ پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

🖊الهه صالح رضایی، علی ایلخانی پور نادری، حسین معین آبادی بیدگلی