فرایند پذیرش مقالات

ارسال مقاله:

-  قدم اول ثبت نام در سامانه

- قدم دوم روی گزینه مربوطه (ارسال مقاله) در بالای صفحه کلیک کنید. 

 

قدم اول

شناسه کاربری و رمز عبور: جهت ارسال مقاله، شناسه کاربری و کلمه عبور مورد نیاز می باشد، لذا در حفظ ایمیل ارسالی سامانه کوشا باشد.

چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، گزینه «ورود به سامانه» در بالای صفحه را انتخاب کنید و روی گزینه «رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام!» کلیک کنید.

در صورتی که موفق به دریافت رمز عبور جدید نشدید، از طریق ایمیل به مدیر مربوطه گزارش نمایید.

نکته: پس از ورود به سامانه می توانید در صفحه شخصی بخش ویرایش، کلمه عبور مورد نظر خود را درج نمایید.

 

قدم دوم

روی گزینه «ارسال مقاله» بالای صفحه کلیک کنید. مقاله به صورت فایل اصلی بارگذاری شود و شامل تمامی بخش‌های مختلف مقاله (چکیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، پیشنهادها، نتیجه گیری، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی) باشد.

لطفا دقت بفرمایید شکل ها و جدول ها حتما داخل متن مقاله درج گردد. در متن مقاله هر جا به شکل و یا جدولی اشاره شد، شکل و یا جدول مربوطه بلافاصله پس از اتمام پاراگراف درج گردد.

در چکیده فارسی و انگلیسی و نیز نام فایل اصلی، مشخصات و نام نویسندگان درج نگردد.

نکات بسیار مهم (در خصوص اهمیت انتخاب نویسنده مسئول مکاتبات):

تبصره 1: در پاورقیِ صفحه نخست، به ترتیبِ مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه علمی، و تعلق سازمانی به همراه آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول  و سایر نویسندگان نوشته شود.

تبصره 2: درصورت، عدم مشخص نکردن نویسنده مسئول، نویسنده اول مسئول مقاله خواهد بود.

نکته:

- مقاله را هر کدام از نویسندگان می توانند بارگذاری کنند.

- بعد از ارسال مقاله، تمامی پروسه پرونده تنها از صفحه نویسنده در کارتابل نویسنده مسئول مکاتبات قابل رویت و پی گیری خواهد بود و دیگر نویسندگان امکان دسترسی و پی گیری ندارند.

-  هنگام ارسال مقالات، ارسال گواهی مشابهت یابی توسط نویسندگان ضروری است.

 

بررسی اولیه:

-  مقاله پس از ثبت و بارگزاری توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه، حداکثر ظرف مدت یک هفته توسط کارشناسان و مدیر داخلی نشریه بررسی خواهد شد (لطفاً جهت تسریع فرآینده داوری، بر اساس راهنمای نویسندگان تنظیم و پردازش شوند).

-در صورت رعایت اصول نگارش نشریات، در صورت نیاز مقاله مجدداً برای مشابهت یابی ارسال می‌شود (در صورت درصد بالای مشابهت و سرقت علمی، مقاله از فرآیند داوری حذف خواهد شد).

- در صوررت پذیرش اولیه بر اساس موارد اشار شده، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا، مرتبط بودن با اهداف، چشم انداز و موضوع فصلنامه، استفاده از منابع به روز و معتبر، نوآوری و... توسط دبیر و سردبیر، مورد اررزیابی واقع می شود (دو هفته) و اگر مقاله شاخص‌های مزبور را نداشته باشد به نویسنده عودت می‌شود.

- در صورت دارا بودن شرایط بالا بعد از پذیرش در بررسی اولیه، مقاله بسته به موضوع، برای دو داور داخلی و خارجی ارسال خواهد شد (دو ماه) 

 

نحوه پیگیری مقاله:

- پس از گذشت دو ماه از تایید کارشناس و پذیرش اولیه مقاله، چنانچه مقاله در وضعیت (در حال داوری) قرار داشت و پاسخی دریافت نشد، ایمیل پی گیری برای کارشناس ارسال نمایید:

Asr@ihu.ac.ir

-فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، به صورت فصلنامه (چهار شماره در سال) منتشر می‌گردد.

در صورت داشتن سوال و بروز هر گونه اشکال، با مدیر اجرایی فصلنامه مکاتبه نمایید:

-تلفن: 76702510-021

-آدرس پایگاه اینترنتی: Asr.ihu.ac.ir

-پست الکترونیک: Asr@ihu.ac.ir

 

خواهشمند است از ارسال ایمیل به سردبیر و اعضای هیات تحریریه، پیگیری حضوری و یا سایر پیگیری های خارج از چارچوب مشخص شده جدا خودداری فرمایید.