کلیدواژه‌ها = ایالات متحده آمریکا
تبیین اهداف آمریکا در جنگ 2022 اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

رهبر طالعی حور؛ رستم بهرامی


سیاست خارجی دولت بایدن در قبال چین با تمرکز بر مسئله تایوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

احمد زارعان؛ رضا دعاگوی روزبهانی


افول قدرت نرم آمریکا؛ دیدگاه‌ها و زمینه‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-88

10.27834743/ASS.2018.1015

غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدجواد قربی


افول سیاسی ایالات متحده آمریکا؛ زمینه‌ها و دلایل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 149-167

10.27834743/ASS.2018.1019

شهره پیرانی؛ آرش سعیدی راد


تأملی بر دیالکتیک افول‌گرایی و بازسازیِ هژمونی آمریکا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-145

10.27834743/ASS.2018.1005

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم