هفتمین شماره (پاییز ۱۴۰۱) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا منتشر شد

هفتمین شماره (پاییز ۱۴۰۱) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا منتشر شد

در این شماره می‌خوانیم:

 

❇️ تحلیل نقش آمریکا در رقابت تسلیحاتی کشورهای غرب آسیا (۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰) (محسن اسلامی؛ محمد کرمپوری)

 

❇️ امکان‌سنجی انتقال قدرت در دریای چین جنوبی: خیزش چین در تقابل با هژمونی آمریکا (افشین جعفری؛ سمیه رسولپور نالکیاشری)

 

❇️ ارزیابی مؤلفه‌های کلیدی قدرت اقتصادی داخلی و بین‌المللی آمریکا و تغییرات آن طی سال‌های (۲۰۲۰-۱۹۷۰) (عبدالمحمد کاشیان)

 

❇️ الگوهای حکمرانی؛ گسل‌های ژئوپلیتیک و رقابت آمریکا با چین و روسیه (امید آسیابان)

 

❇️ راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۱) مبتنی بر واقع‌گرایی تهاجمی جان‌ مرشایمر (علی اکبرپور آلمه جوقی؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ محمدباقر مکرمی پور)

 

❇️ تحلیل محتوای تهدیدهای نسبت داده شده به ج.ا.ایران در اسناد راهبردی آمریکا طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ (خلیل کولیوند؛ ابراهیم ایجابی)

 

اساتید و پژوهشگران محترم جهت مشاهده و دریافت مقالات و همچنین ارسال آثار خود می‌توانند به تارنماهای فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا مراجعه فرمایند.