تبیین اهداف آمریکا در جنگ 2022 اوکراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

جنگ روسیه با اوکراین یکی از مهمترین تحولات نظام بین­الملل در دهه­های اخیر بوده است. اگرچه توجه ناظران و تحلیل­گران روابط بین­‌الملل متوجه اهداف روسیه در این جنگ بوده اما نباید از اهداف ایالات متحده آمریکا از این جنگ غافل شد و با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا بعد از فروپاشی شوروی تلاش کرده برای حفظ موقعیت هژمونی خود از قدرت گرفتن سایر کشورها در مناطق مختلف جهان جلوگیری نماید، پرداختن به اهداف آن کشور در جنگ اوکراین می‌­تواند دارای اهمیت باشد. بنابراین هدف اصلی در این مقاله پرداختن به اهداف آمریکا در جنگ اوکراین است و سئوال پژوهش را هم می­‌توان به این صورت بیان کرد که آمریکا از جنگ اوکراین چه اهدافی را دنبال می‌­کند؟ در پاسخ به سؤال تحقیق فرضیه‌­ای به این صورت طرح می‌­گردد که حفظ تعادل و توازن ژئوپلتیک در اروپا، تضعیف روسیه و تامین منافع اقتصادی مجتمع­‌های نظامی – صنعتی می‌­تواند از اهداف آمریکا در جنگ اوکراین باشد. یافته‌­های پژوهش نشان می­‌‍دهد جنگ اوکراین با وجود مشکلاتی که برای آن کشور و جامعه جهانی به وجود آورده، در تأمین اهداف آمریکا از این جنگ که حفظ تعادل و توازن ژئوپلیتیک در اروپا، تضعیف روسیه و تامین منافع اقتصادی مجتمع‌های نظامی- صنعتی است، تاثیر­گذار بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای و پویش اینترنتی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها