دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1400 (فصلنامه تابستان) 
ایالات متحده؛ جایگاه و قدرت هژمون

صفحه 63-91

10.27834743/ASS.2018.1026

سید محسن میرحسینی؛ امیررضا امامی؛ فاطمه زارع


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار