دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش ایالات متحده آمریکا در همکاری استراتژیک روسیه و چین؛ با تاکید بر دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

میلاد پهلوان منگودهی؛ رضا سیمبر؛ حسن بازدار


سقوط از ارتفاع دموکراسی؛ تحلیلی "توکویل"ی از دلائل افول آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

مهدیه ملازاده؛ محمدتقی قزلسفلی