کلیدواژه‌ها = ارزش‌های آمریکایی
افول قدرت نرم آمریکا؛ دیدگاه‌ها و زمینه‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-88

10.27834743/ASS.2018.1015

غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدجواد قربی