انتشار شماره چهارم فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا

چهارمین شماره فصلنامه «مطالعات راهبردی آمریکا» به صاحب‌ امتیازی دانشگاه امام حسین (ع) منتشر شد.

در این شماره 6 مقاله با عنوان زیر منتشر شد:

  • ظهور دولت ضعیف و گسترش چالش‌های اجتماعی و راهبردی امریکا
  • تاثیر ساختار نومحافظه کاری بر مسلمانان آمریکا و اسلام هراسی
  • افول قدرت نرم آمریکا؛ دیدگاه‌ها و زمینه‌ها
  • آینده پژوهی(الگوی امتداد‌حال) وکاربست آن در سیاست‌خاورمیانه‌ای دولت جو بایدن ؛ از سناریوهای محتمل تا آینده‌های ممکن
  • بررسی و تحلیل جایگاه ایالات متحده آمریکا در قدرت نرم علم و فناوری
  • افول سیاسی ایالات متحده آمریکا؛ دلایل و زمینه‌ها