رابطه برجسته سازی رسانه‌ای مشروبات الکلی در آثار سینمایی برنده اسکار (سال‌های 1933-1927) و الغای قانون ممنوعیت مشروبات الکلی در ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره ، تهران، ایران

2 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

پرداخت رسانه‌ای به امر ممنوع یا خلاف عفت عمومی، علی‌رغم حضور مواد قانونی منع‌کننده، همواره محل مناقشه و اعتراض کارشناسان بوده است. این پوشش رسانه‌ای که با عناوینی چون حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و یا در پی تفاسیر مختلف از حدود و ثغور امر ممنوع انجام می‌پذیرد، به عادی سازی امر ممنوع خواهد انجامید و تا الغای قوانین آن موضوع پیش می­‌رود. پژوهش حاضر با این مسئله و با توجه به «نظریه برجسته سازی» رابطه میان پرداخت رسانه‌ای به موارد خلاف قانون با بروز جنبش‌ در جهت قانون­‌گریزی و تغییر قانون را از طریق مطالعه یک مصداق تاریخی مورد بررسی قرار داده است. مصداق مذکور عبارت است از بررسی رابطه‌ی برجسته­‌سازی رسانه‌ای مشروبات الکلی در سینما (با محوریت آثار برنده جوایز اسکار) و نسبت آن با جنبش‌های اجتماعی و اقدامات سیاسی ضد محدودیت‌های قانونی مشروبات الکلی در قانون؛ قانونی که در دهه­های آغازین قرن بیست تصویب و سپس با عمری کمتر از دو دهه در پی اعتراضات در سال 1933 در ایالات متحده آمریکا ملغی شد.در این پژوهش، به معرفی تاریخچه ممنوعیت مشروبات الکلی، سپهر رسانه‌ای در ایالات‌متحده آمریکا و جایگاه سینما و جشنواره اسکار در مقایسه با سایر رسانه‌های رایج در طی سال‌های اجرایی شدن قانون ممنوعیت مشروبات الکلی پرداخته شده است. تحلیل محتوای کمّی فیلم‌های مذکور، فرضیه وجود رابطه میان الغای قانون ممنوعیت با برجسته ‌سازی رسانه‌ای مشروبات الکلی را مورد تأیید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها