نویسنده = شیرزاد آزاد
مقایسه سیاست‌های امنیت سایبری رؤسای جمهور آمریکا (2000-2020)

دوره 2، شماره 4، آبان 1402، صفحه 75-104

10.27834743/ASS.2208.1119.3

سیده زهره مخملباف؛ شیرزاد آزاد